Mýtická Ithaka

Poloha ostrova Ithaka

Ithaka je jedním ze spíše menších řeckých ostrovů, odděleným jen necelých 5 kilometrů širokým průlivem od známé turistické destinace, ostrova Kefalonia. Politicky Ithaka také pod Kefalonii spadá. Oba ostrovy je možné nalézt západně od řecké pevniny, v Jónském moři. Na ostrově žije jen něco málo před pět tisíc stálých obyvatel. Jeho rozloha se blíží stům kilometrů čtverečních. Hlavním městem Ithaky je Vathy. Město bylo vybudováno v jednom z největších a nejprostornějších přírodních přístavů nejen ve Středomoří, ale na celém světě.

Historie Ithaky

Ostrov Ithaka vstoupil do obecného povědomí díky Homérovi, jednomu z největších básníků starověku. Ten totiž popsal ostrov jako rodiště známého Odyssea, jehož život a činy popsal ve svých eposech Ilias a Odyssea. O nichž se jako o raných dílech evropské literatury se učí již žáci na základních školách. Celý příběh se točí kolem 20 let dlouhého cestování hrdiny Odyssea po Středozemním moři a jeho dobrodružstvích. Na Ithace na něho pak celou dobu čekala manželka Penelopa.

Existence Odyssea však zatím nebyla fakticky potvrzena. A to i přesto, že na Ithace byla provedena celá řada archeologických výzkumů. Homérem popisovaný královský palác zatím stále nebyl nalezen. Zájemci o historii a starořecké matiku mohou v současnosti na Ithace najít pouze dvě místa, která jsou v eposu zmíněna. Jedním z nich je Jeskyně nymf, do níž Odysseus ukryl veškeré bohatství, získané během trojské války. Turisté se ale v současnosti do jeskyně nepodívají, neboť je pro veřejnost uzavřena. Druhým místem je potom Arethousina studna.

Ve středověku sloužil ostrov Ithaka coby základna pirátů, terorizující zdejší vody. Piráty přemohli a z ostrova vyhnali až teprve začátkem šestnáctého století vojáci Benátské republiky. Na ostrov se poté nastěhovali osadníci z blízkého ostrova Kefalonia a také z nedaleké řecké pevniny. Ithaka ovšem i nadále spadala pod správu Benátek.

Z pohledu historie potkalo Ithaku neštěstí v roce 1953. V tomto roce bylo celé území postiženo rozsáhlým a silným zemětřesením. Tomu padla za oběť většina budov na ostrově včetně vzácných historických staveb. Obyvatelé Ithaky se však nedali nepřízní osudu zlomit a většinu budov s největší pečlivostí opět opravili. V současnosti se tak mohou turisté na ostrově kochat typickými středomořskými vesničkami a malými domky, jež jsou citlivě zasazeny do okolní krajiny. Původní ráz ostrova Ithaka nijak nenarušují.

Dovolená na Ithace

Protože Ithaka nepatří k exponovaným prázdninovým střediskům nejen v Jónském moři, ale v celém Řecku, bude se tady dovolená líbit všem turistům, kteří si na ostrov přijíždějí nebo přilétají hlavně odpočinout od všedních pracovních dní. Turistická vybavenost je tu víceméně základní, ovšem na slušné úrovni. Jedinci, toužící po luxusu a pětihvězdičkových hotelových komplexech, by se měli poohlédnout spíše po známějších prázdninových resortech ať již v Jónském moři, nebo v moři Egejském. Naopak turisté, toužící po typickém atmosféře starého Řecka, a také romantické duše, se budou na ostrově Ithaka cítit během své dovolené velmi dobře.

Podobně jako na dalších řeckých ostrovech, i na Ithace mají její návštěvníci možnost užívat si příjemně prohřátého Jónského moře hned na několika desítkách plážích. Většina možností ke koupání na ostrově je ukrytá v malých zátokách podél celého, poměrně členitého, pobřeží ostrova. Pláže mají většinou povrch z jemných oblázků anebo hrubšího písku. A protože se do moře svažují jen pozvolna, jsou vhodné i pro dovolenou rodičů s malými dětmi a také méně zkušených plavců.

Romantici a turisté, kteří rádi tráví den u vody v soukromí, budou mít možnost užívat si svých zasloužených dnů volna a odpočinku na řadě pláží, na niž budou celý den prakticky sami. Jen je potřeba cestovat dále od turistických center. Milovníci romantiky a zapadlých zákoutí jsou však na toto počínání během své dovolené bezpochyby zvyklí.

Pláže na Ithace

K nejznámějším plážím ostrova Ithaka patří pláž Gidaki severně od hlavního města Vathy. Ta je po pevnině nepřístupná. A tak se na ni turisté musí dopravit na zapůjčených člunech nebo výletních lodích, které na toto oblíbeném místo pravidelně cestují. Jedním z přístavů, odkud vyplouvají lodě na pláž Gidaki, je přístav hlavního města Vathy. K dalším známým výletním cílům Ithaky patří zátoka Dexa. Ta leží jen asi kilometr severozápadně od centra hlavního města. Kromě nádherné pláže jde údajně o místo, kam se po své dvacetileté cestě po Středomoří vrátil bájný Odysseus.

Hlavní město Vathy

Hlavní město ostrova Ithaka je nejen zdejším správním centrem, ale též je největším a pochopitelně i nejdůležitějším ostrovním přístavem. Právě do Vathy připlouvají trajekty pravidelného spojení s řeckou pevninou. Současně odtud vyjíždějí výletní lodě podél pobřeží ostrova. Přístav Vathy pak také slouží jako kotviště jachet a dalších lodí, na nichž připlouvají movití turisté strávit svou letní dovolenou právě na Ithaku. V neposlední řadě pak z Hlubokého přístavu, jak by se dal název přeložit do češtiny, vyplouvají i místní rybáři za svými každodenními úlovky.

I když je Vathy hlavním městem ostrova Ithaka, jde o velice klidné město. V něm jsou romantické procházky křivolakými uličkami během a po západu slunce oblíbenou činností, které se věnují romanticky založení turisté na svých dovolených. Ti se pak obvykle též rádi zastaví na hlavním náměstí. Podél něho je otevřena celá řada tradičních taveren a kaváren. V nich mohou hladoví turisté jak ochutnat něco z vyhlášené středomořské kuchyně, tak také jen tak posedět nad šálkem dobré kávy.

Tags : Řecko ,   ostrov ,   Samos